BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 maj 2020

Nabór wniosków na Zajęcia Klubowe w WTZ

Oddział Lubelski PFRON zaprasza serdecznie samorządy powiatowe do składania wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację Programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Pokaż zdjęcie:

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych, jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Nabór wystąpień potrwa od 1 do 30 czerwca br. i dotyczył będzie zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.) oraz zajęć, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Dodatkowo z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju zajęcia klubowe mogą być prowadzone także w formie zdalnej.

Treść programu wraz z załącznikami dostępna jest na naszej stronie http://www.pfron.org.pl/

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: