BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

31 maj 2021

Narodowy Spis Powszechny 2021 – wsparcie dla OzN oraz ich rodzin / z tłum. PJM

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2021 Urząd Statystyczny w Lublinie zapewnia wszelką możliwą pomoc przy wypełnieniu obowiązku udziału w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

Mamy świadomość, iż wypełnienie tego obowiązku może być utrudnione, szczególnie w przypadku osób niepełnosprawnych i ich rodzin, dlatego deklarujemy gotowość zapewnienia wsparcia merytorycznego przez przeprowadzenie instruktaży, szkoleń i spotkań informacyjnych, zapewnienie materiałów informacyjnych – drukowanych jak i w wersji elektronicznej, jak również bezpośrednią pomoc przy dokonaniu samospisu internetowego. 

Spis trwa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 1.04 do 30.09.2021. Ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 nakłada obowiązek przekazania informacji na wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej oraz na cudzoziemców przebywających na terenie Polski w dniu 31.03.2021.

Metody spisywania

• Aplikacja do samospisu internetowego

Formularz spisowy oraz wykaz danych objętych spisem znajdują się na stronie spis.gov.pl.
Aby usprawnić respondentom proces wypełniania formularza treść pytań została uproszczona (brak pytań o złożonej strukturze składni). Pytania w aplikacji opatrzone są tzw. „helpami” zaznaczonymi literką „i”, w których wyjaśnione są pojęcia.

• Spis telefoniczny lub przy pomocy rachmistrza spisowego

Spis telefoniczny odbywa się pod numerem: 22 279 99 99.

4 maja rozpoczęli już pracę rachmistrzowie telefoniczniktórzy dzwonią wyłącznie ze specjalnie dedykowanego numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Wywiady bezpośrednie realizowane przez rachmistrzów jako metoda wspierająca samospis, który jest formą obowiązkową, zostały wstrzymane do odwołania.

Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:

– Rachmistrzowie będą dzwonić z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach;

– Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych;

– Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.;

– Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych;

– W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub w przypadku mieszkańców Lublina do Miejskiego Biura Spisowego.

Jednocześnie informujemy, że tożsamość rachmistrza można zweryfikować poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie lub przez kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (wybierając 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza). Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych. Wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość, z kolei osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

• Stanowiska do samospisu w miejscach określonych w ustawie o NSP 2021

Mieszkańcy Lublina, którzy chcą dokonać samospisu, a nie mogą tego zrobić we własnym zakresie, mogą skorzystać ze sprzętu komputerowego udostępnionego w Ratuszu (plac Łokietka 1, sala nr 3).
Aby skorzystać z tej możliwości należy wcześniej umówić wizytę, dzwoniąc na numer: 81 466 1200, 81 466 2010 lub 81 466 2100, w godz. 7:30-15:30.
Aby umówić wizytę w Polskim Języku Migowym należy połączyć się z tłumaczem online, w godz. 9:00-15:00, za pośrednictwem strony lublin.eu
Przyjęte rozwiązania pozwolą na płynną obsługę, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa w związku z trwającą epidemią.

Osoby G/głuche, które chcą się się spisać samodzielnie w NSP 2021, mają możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego on-line.

Link do połączenia z tłumaczem migowym

Pytania do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 przetłumaczone na Polski Język Migowy

O Narodowym Spisie Powszechnym w PJM

Źródło: lublin.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: