BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 Lipiec 2021

Nowa publikacja  Fundacji „Świat według Ludwika Braille’a”

Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” w okresie od 01.06.2021 r. do 30.07.2021 r. zrealizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania”, dofinansowane przez Województwo Lubelskie działające poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

W ramach zadania publicznego fundacja  opracuje, wyda i bezpłatnie przekaże do 260 osób z dysfunkcją wzroku zam. na terenie woj. lubelskiego publikację pn. „Psycholog radzi, jak pomimo trudności cieszyć się życiem – poradnik dla osób niewidomych i słabowidzących”. Celem zadania publicznego będzie łagodzenie objawów napięcia psychicznego i obniżenia nastroju wywołanego izolacją społeczną z powodu panującej sytuacji epidemicznej w kraju. Publikacja zostanie wydana w 2 formatach: w piśmie Braille’a (nakład: 60 egz.) i w druku powiększonym (nakład 200 egz.). Osoby zainteresowane otrzymaniem bezpłatnej publikacji, zachęcamy do kontaktu z koordynatorem zadania publicznego Panią Patrycją Rokicką, tel.: 697-121-728, e-mail: biuro@swiatbrajla.org.pl.

Zadanie publiczne dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

Julita Zdunek – Wolontariusz fundacji

Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a”
ul. Powstania Styczniowego 95D/2
20-706 Lublin
e-mail: biuro@swiatbrajla.org.pl
www.swiatbrajla.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: