BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nowa Rada Lubelskiego Oddziału NFZ

W dniu 22 kwietnia 2021r .Wojewoda Lubelski powołal Radę Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie.

Skład Rady:

1) Pan Eugeniusz Pelak – przedstawiciel Sejmiku Województwa Lubelskiego;
2) Pan Andrzej Misztal – przedstawiciel Sejmiku Województwa Lubelskiego;
3) Pani Agnieszka Kowalska-Głowiak – przedstawiciel Wojewody Lubelskiego;
4) Pani Teresa Pazura – przedstawiciel Wojewody Lubelskiego;
5) Pani Małgorzata Kamieniecka – Przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa
Lubelskiego;
6) Pani Wiesława Janczak – przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Województwa Lubelskiego;
7) Pan Krzysztof Żbikowski – przedstawiciel organizacji pacjentów działających na rzecz
praw pacjenta;
8) Pan Dariusz Jodłowski – przedstawiciel reprezentatywnych organizacji pracodawców;
9) Pan inspektor Artur Bielecki – przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Lublinie, Szefa Sztabu Wojskowego w Lublinie oraz Lubelskiego Wojewódzkiego
Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Kadencja Rady trwa 4 lata.

Notatka  opracowana na podstawie informacji ze strony  https://www.lublin.uw.gov.pl/

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: