BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nowa siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej

Odnowiony budynek zabytkowego spichlerza w Łęcznej stał się nowym domem dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej.

Nowa siedziba ŚDS w Łęcznej

Ten  nowoczesny i gotowy  do pełnienia nowych funkcji obiekt  przystosowany został  dla osób niepełnosprawnych. Podopieczni mają do dyspozycji pracownie do terapii zajęciowej z zapleczem plastyczno-ceramicznym, rękodziełem artystycznym, umiejętnościami technicznymi i komputerowymi. W budynku znajdują się także 4 mieszkania treningowe i 2 pokoje interwencji kryzysowej, sala doświadczania świata oraz rehabilitacji ruchowej.

Inwestycja rozpoczęta w październiku 2018 roku została zrealizowana w ramach projektu pn. „Przebudowa budynku spichlerza w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”. Całkowity koszt projektu to prawie 6.350.000,00 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 461.460,43 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2.538.032.39,00 zł. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansował wkład własny Gminy Łęczna w kwocie 540.000,00 zł.

Źródło: www.pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: