BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kontakt

Wydawca Biuletynu Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki

Siedziba w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej

ul. Stanisława Leszczyńskiego 23 pokój 14
20-068 Lublin

Kontakt: +48 81 533 10 22

lfoon.lublin@gmail.com


Wszystkich, którzy dysponują ciekawymi informacjami dotyczącymi środowiska osób niepełnosprawnych zapraszamy do przesyłania ich na adres e-mailowy redakcji!


Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW