BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 czerwiec 2011

Ogłoszenie Marszałka Województwa Lubelskiego

z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego

Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., nr 62, poz. 560), Marszałek Województwa Lubelskiego informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na kolejną kadencję w latach 2011-2015. Zgłoszeń mogą dokonywać organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie Województwa Lubelskiego oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy). Organizacje i samorządy zgłaszają po jednym kandydacie na członka Rady.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.rops.lubelskie.pl.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: