BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 czerwiec 2019

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Lublin o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin

Informujemy o  możliwości zgłaszania kandydatów na członka Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin na lata 2019 – 2023.

Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Lublin mogą zgłosić po  1 (słownie: jednym) kandydacie na członka Rady. 
W zgłoszeniu należy podać: 
• nazwę organizacji zgłaszającej oraz adres jej siedziby, 
• imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu osoby zgłaszanej, 
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady.

Zgłoszenia należy składać w terminie do 26 czerwca 2019 r. w siedzibie Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Diamentowej 2, pokój 106; 20 – 447 Lublin, z dopiskiem ”Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin na lata 2019 – 2023”.Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego poz. 3480 dnia 4 czerwca 2019 r. 
https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2019/3480/
Grażyna Dudek
Urząd Miasta Lublin Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Diamentowa 2 20-447 Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: