BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 październik 2021

Ogłoszenie o naborze podmiotów ubiegających się o status podmiotów dokonujących certyfikacji dostępności

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ogłasza nabór podmiotów ubiegających się o status podmiotów dokonujących certyfikacji.

Nabór podmiotów odbywa się na zasadach opisanych w ogłoszeniu o naborze podmiotów ubiegających się o status podmiotów dokonujących certyfikacji (dokument wraz załącznikami z w załączeniu).

Wzór  wniosku składanego w naborze stanowi załącznik do  ogłoszenia o naborze.

Wnioski należy składać w terminie od 5 października 2021 r. do  19 listopada 2021 r.:

  • papierowo w kancelarii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej osobiście, lub przesłać pocztą albo kurierem na adres:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem „Certyfikacja – nabór”.

  • elektronicznie (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym), przesłać na skrzynkę ePUAP: /MIR/skrytkaESP lub na adres certyfikacja.nabor@mfipr.gov.pl  z dopiskiem „Certyfikacja – nabór”.

Zobacz więcej…

Informacja pochodzi ze strony Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: