BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
17 grudzień 2021

Otwarci na Nowe

W ramach konkursu ogłoszonego przez PFRON, Warsztat Terapii Zajęciowej w Janowicy placówka PSONI, otrzymała dofinansowanie na działania pocovidowe w ramach IV modułu z programu ”Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Projekt pod nazwą „Otwarci na nowe”.

Projekt został zrealizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Łęcznej w partnerstwie z Gminą Cyców.

W ramach projektu zagospodarowany został nieużytkowy dotychczas areał ziemi. Już od wiosny prowadzono prace porządkowe na działce i szukano pomysłu na coś ładnego i nowego.

 

Pierwszym krokiem było wycięcie dzikich krzaków oraz starych i chorych drzew. Następnie trzeba było wszystko uprzątnąć po wycince.

Kolejnym krokiem było wyrównywanie terenu dzięki pomocy Gminy Cyców za co dziękujemy z całego serca Wójtowi p. Wiesławowi Pikule i p. Marcie Dyszewskiej zastępcy wójta.

Plac był wielokrotnie wygrabiony przez uczestników oraz pracowników WTZ, a następnie zasiano poplon. Całość została ogrodzona siatką. Czekano na kolejne pomysły i finanse na ich realizację.

Instruktor pracowni gospodarstwo domowe p. Iwona Jędruszak opracowała projekt i przedstawiła go kierownikowi placówki, po zaakceptowaniu szukano źródeł sfinansowania przedsięwzięcia. Zbawiennym było zatem ogłoszenie konkursu przez PFRON. Nasza oferta wygrała, co dało nam szansę na pełną realizację wcześniejszych planów i pełne zagospodarowanie nieużywanego dotąd terenu dla potrzeb uczestników warsztatów. Dzięki realizacji projektu będą oni mogli spędzać czas na świeżym powietrzu realizując tym samym program z zakresu rehabilitacji leczniczej, miło spędzając czas z kolegami i koleżankami, relaksując się.

Pani Iwona Jędruszak – instruktorka pracowni gospodarstwo domowe – ogrodnicza była wspierana fachową wiedzą leśników z okolicznych nadleśnictw. Podczas realizacji zakupów dużym wsparciem służyła pani Renata Rozner. Nad realizacją projektu czuwała też wnioskodawczyni pani Maria Lisek-Zięba.

Wszystkie zakupy związane z projektem wymagały dużego rozeznania rynku celem uzyskania najlepszej oferty cenowej oraz jakościowej. Podczas realizacji projektu stosowano zapytania ofertowe.

Przy pomocy wolontariuszy i przyjaciół pani Jędruszak posadzono drzewka owocowe, iglaste, krzewy, trawy i byliny. Nasadzenie tak dużej ilości wymagało zaangażowania wielu osób, aby wszystkie prace wykonać przed przymrozkami. Z przykrością stwierdzamy, że do pomocy zabrakło tych na których bardzo liczyliśmy.

 

 

Szczególne podziękowania należą się rodzinie Marcina Giszka – Mikosza, która włączyła się w prowadzone prace, udostępniając sprzęt do nasadzeń. Dziękujemy również wszystkim przyjaciołom Stowarzyszenia jak i pracownikom Warsztatu za zaangażowanie i pomoc.

Po zakończonych pracach nasadzeniowych zamówiono oraz zamontowano siłownię zewnętrzną składającą się z 7 elementów.

Na pozostałej części zasiano trawę gdzie następnie zostaną zamontowano ławki oraz stoliki.

Projektem objęto również zakup sprzętu komputerowego na potrzeby placówki, pracownia kulinarna zyskała doposażenie w postaci niezbędnego sprzętu jak np. pralko-suszarka i wypażarka do naczyń.

Otrzymane w ramach projektu dofinansowanie wzbogaciło ofertę stowarzyszenia, zacieśniło współpracę z UG Cyców oraz społecznością lokalną.

Nasza praca jest zauważana i doceniana przez lokalnych mieszkańców i nie tylko. Za co bardzo DZIĘKUJEMY!!!

Podziękowanie składamy na ręce pani dyrektor Małgorzaty Paproty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gminie Cyców, Sławomirowi Giszczakowi oraz wszystkim pracownikom zaangażowanym w obsługę tego projektu.

Realizowane zadanie to bardzo wielki wysiłek przy wykopywaniu korzeni, ale jest nam znane powiedzenie „bez pracy nie ma kołaczy” i tego się trzymamy

Patrząc na uporządkowaną działkę łącznie z wytyczeniem jej granic, ogrodzeniem i nasadzeniami mówimy warto było, co nie znacz , że nie będziemy jej upiększać. Pomysły już ma, pani Jędruszak ze swoimi uczestnikami pracowni.

Iwona Anna Jędruszak, Paweł Maj

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: