BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 Kwiecień 2015

Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej w Lublinie

23 kwietnia o godz. 10.00 nastąpi uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B i C przy ul. Zbożowej 22A w Lublinie. Jest to specjalny ośrodek dla osób z autyzmem oraz osób upośledzonych umysłowo ze sprzężoną niepełnosprawnością ruchową.

Dla każdej z tych grup w ośrodku znajdzie się po 20 miejsc. W ramach warsztatów, w placówce, prowadzone będą treningi umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne, terapia ruchowa oraz socjalna. Realizowane zajęcia indywidualne i grupowe pod kierunkiem specjalistów: psychologa, logopedy, fizjoterapeuty. W trakcie tworzenia są pracownie: plastyczna i rękodzieła artystycznego, kulinarna oraz florystyczno-ogrodnicza.

Zaproszenie

Program uroczystości

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: