BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 grudzień 2020

PFRON System SOW – obsługa turnusów i ich organizatorów

W dzisiejszych czasach wszyscy uczymy się dostosowywać do nowej rzeczywistości. Coraz więcej i częściej  przenosimy załatwianie codziennych spraw do Internetu.

Obecna sytuacja, związana z pandemią wirusa Covid-19 i wdrożonymi środkami zaradczymi, ulega niestety szybkim zmianom, wymuszając konieczność dokonywania bieżących przeobrażeń w wielu sferach naszego życia.  Brak możliwości bezpośrednich kontaktów międzyludzkich spowodował, że bez wychodzenia z domu chcemy składać wnioski, załatwiać formalności, otrzymywać odpowiedzi, słowem – preferujemy komunikować się online. Aktualna sytuacja dotknęła także sferę związaną z zapewnieniem przez PFRON dostępności wsparcia finansowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - podparty tulipan po lewej stronie loga

 

W odpowiedzi na liczne zapytania i obiektywne potrzeby, PFRON zaplanował od 1 stycznia 2021 r. uruchomienie na platformie SOW obsługę pełnego procesu w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, uwzględniający udział Organizatorów turnusów jako użytkowników systemu. Zapewni to między innymi możliwość elektronicznego obiegu takich dokumentów jak „Informacja o wyborze organizatora”, „Oświadczenie organizatora” czy „Informacja o przebiegu turnusu”. Dzięki przystąpieniu do SOW Organizatorów turnusów, nowa funkcjonalność będzie umożliwiała również elektroniczną korespondencję między Wnioskodawcą, Realizatorem  i Organizatorem Turnusu w odniesieniu do danej sprawy.

Informacje związane z nową funkcjonalnością obsługi turnusów rehabilitacyjnych w SOW dostępne są pod adresem

www.portal-sow.pfron.org.pl/pfron-sow/sow/turnusy/organizatorzy-turnusow

 

Mając na uwadze powyższe, zachęcamy do upowszechniania wśród współpracujących z Państwem – Organizatorów turnusów, o nowych możliwościach jakie daje im System SOW, a także informowaniu osób z niepełnosprawnościami do skorzystania z dobrodziejstw wynikających ze składania wniosków bez wychodzenia z domu. Aplikowanie o środki PFRON nigdy nie było tak proste, dając istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w godzinach pracy urzędu. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne zaangażowanie i wysiłek podejmowany w celu udzielania wsparcia, szczególnie w okresie pandemii, przełoży się na realną i skuteczną pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Użytkownicy, którzy aplikowali o środki za pomocą systemu SOW, już doceniają pozytywny wpływ aplikacji na proces bezpiecznego obiegu dokumentów bez narażania swojego zdrowia, a niekiedy nawet życia.

 

Przypominamy również, iż wszystkie informacje związane z Systemem SOW znajdziecie Państwo na dedykowanym portalu -> www.portal-sow.pfron.org.pl

Do dyspozycji jest także Infolinia SOW, która jest czynna w godzinach od 9-17 od poniedziałku do piątku, dostępna pod numerem: 800 889 777.

 

www.pfron.org.pl
Profil Facebook
Profil Twitter

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: