BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 marzec 2021

PKP dla niepełnosprawnych

Konduktorka odbiera od niewidomego pasażera bilet do kontroli. Przy oknie widać białą laskę pasażera.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW