BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 sierpień 2021

Podwójny Jubileusz

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej 29 lipca świętowało 30 lecie swojej działalności, a placówka – Warsztat Terapii Zajęciowej 20 lecie.

Spotkanie zostało ograniczone w ilości zaproszonych gości z uwagi na panujący Covid. Zachowane zostały wszelkie zasad bezpieczeństwa. Zaproszeni goście wchodząc zostali powitani i po wpisaniu się na listę obecności udali się na spotkanie.

Wśród Gości m.in. byli dyr. ROPS Lublin, dyrektor PFRON, prezes LFOON-SW, reprezentant euro posła, reprezentantki Zarządu LW „Bogdanka”, przewodniczący 4 związków zawodowych Lubelskiego Węgla ”Bogdanka” , reprezentantka starosty, wójt Gminy Cyców, kierownik OPS, dyrektor PUP, dyrektor GCKiS w Ludwinie, reprezentanci Burmistrza i Rady Gminy z Łęcznej, przewodnicząca PZOON Łęczna, dyrektor Zespołu Szkół w Cycowie, rodzice/opiekunowie – przedstawiciele uczestników warsztatu, wieloletni darczyńcy łęczyńskiego Koła i Kampanii Społecznej Kilometry Dobra.

p. Daniel Słowik

Łukasz Lisek rozpoczął spotkanie Hymnem kampanii „Kilometry Dobra. Przewodnicząca Zarządu Koła i kierownik Warsztatu w jednej osobie p. Maria Lisek Zięba przybliżyła w skrócie 30 lat działania PSONI Łęczna oraz 20 lat WTZ w Janowicy. Taka kolejność podyktowana była oczekiwaniem na zapowiedzianych gości a mających po drodze kłopoty komunikacyjne.

Początki 1991 r. – siedziba Koła na Plebanii św. Barbary, ks. Adam Lewandowski zmobilizował rodziców do wzięcia sprawy w swoje ręce. Działania rozpoczęły się przy TPD Lublin, od listopada dołączenie do Ogólnopolskiej organizacji PSOUU w Warszawie.

1993 r. za kadencji Burmistrza Jerzego Blicharskiego zmiana siedziby – lokal od miasta, prowadzenie Dziennego Centrum Aktywności, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, organizacja Ogólnopolskiego konkursu poezji „Poznaj mój świat”, organizacja Festiwalu piosenki, poezji i malarstwa – 1 edycja Regionalna, 10 kolejnych ogólnopolskich i 6 edycji międzynarodowych.

2000 r. Medal dla przewodniczącej „Fideliter et Constanter” – „Wiernie i wytrwale”.

2001 r. po 10 latach działalności powołanie do życia dzięki przychylności władz Gminy Cyców – WTZ dla 30 osób z 6 pracowniami. Po roku powiększono placówkę o 1 pracownię i 3 uczestników. Tak jak członkowie Koła zmieniali się również Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej. Przez 20 lat 16 uczestników podjęło różne formy zatrudnienia w tym 1 osoba otwarty rynek pracy oraz 8 osób odeszło do wieczności. W WTZ działają 2 zespoły „Figiel” – teatralny , „Bębnoludy” – muzyczny, solista, recytacja. Zespoły prezentują swoją twórczość na festiwalach, przeglądach w kraju i zagranicą. Na szczególną uwagę zasługuje prezentacja twórczości w Iranie, Portugalii, Węgrzech, Białorusi, Ukrainie, Francji, Szwajcarii. Solista nagrodzony stypendium Burmistrza, Marszałka oraz przez Ministra Kultury, uczestniczył też jako jedyny z Polski w Międzynarodowym Song festiwalu w Portugalii. Twórczość jego i zespołów prezentowana jest też w środowisku lokalnym podczas dni miejscowości, dożynek, pikników itp.

Wśród pracowników weterani to: Iwona Jędruszak oraz Państwo Halina i Marian Demkowscy.

2002 r. powiększenie WTZ o jedną pracownię i 3 uczestników.

2010 r. Uzyskanie osobowości prawnej.

2011 r. Zaprzestanie działań Dziennego Centrum Aktywności.

2012 -2024 r. wybór 3 krotny p. Mari Lisek-Zięby do Centralnej Komisji Rewizyjnej PSONI.

2012 – 2021 r. 
Powołanie M. Lisek Zięby przez Starostę Powiatu do Powiatowej Rady Rynku Pracy.

2013 r.
Odznaczenie srebrnym Krzyżem Zasługi p. Marię Lisek-Ziębę.
Odznaczenie Medalem „Fideliter et Constanter” – „Wiernie i wytrwale” p. Jana Wasilewicza – sekretarza Zarządu Koła.
Odkupienie od Gminy budynku i działki WTZ.

2017 r.
Nagroda –Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka –„Organizacja Pozarządowa 2016″.
Dyplom uznania Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka za działania w sferze kultury.
Dyplom uznania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działania w sferze kultury.

2018 r. Przystąpienie do Kampanii Społecznej Kilometry Dobra – udział w 4 edycjach, podjęcie decyzji przez ZK o rozbudowie placówki.

2019 r.
Złoty Gryf Powiatu Łęczyńskiego – działalność społeczna.

Realizacja 4 projektów na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów z terenu województwa lubelskiego w partnerstwie z organizacjami z Lublina.

2020 r.
Uzyskanie pozwolenia na rozbudowę placówki.
Prace remontowe, konserwacyjne, przeglądy okresowe.
Działania związane z Covid-19

2021 r.
Uporządkowanie działki, ogrodzenie terenu działki, wytyczenia geodezyjne.
Zmiana zabezpieczeń budynku – sygnalizacja antywłamaniowa.
Prowadzenie prac, dokumentacji związanej z realizacją docieplenia budynku WTZ.

 

Prezentacja z działalności PSONI Koło w Łęcznej

 

Po tym wprowadzeniu za zgodą gości były powitania wg zajętych miejsc. Powitania to dodatkowo prezentacja każdej osoby z komentarzem o współpracy. Były podziękowania, prezenty, listy gratulacyjne, przepiękne kwiaty, anioły, wystąpienia gości, prezentacja dorobku. Każdy z gości otrzymał prezent w postaci wyrobów wykonywanych w Warsztacie przez uczestników.

 
 

Całe spotkanie urozmaicone było częścią artystyczną w wykonaniu Zespołów „Figiel”, „Bębnoludy” i solistę. Uczestnicy poprzez taniec, śpiew, grę na bębnach oraz prezentację teatralną „Powstanie Świata” pokazali wszystkim, że talent posiada każdy tylko jest wielką sztuką odkryć go.

W czasie tego pięknego świętowania rozstrzygnięty został konkurs „Janowickiego Zbieracza Złotówek”. Laureatem, zwycięzcą został Łukasz L. z pracowni muzycznej przed Katarzyną K. z pracowni kulinarnej, Katarzyną P. z pracowni muzycznej i Justyną W. Okolicznościowe Puchary ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej – jednego z Patronów Kampanii Społecznej „Kilometry Dobra”. Puchary i nagrody wręczały Pani Małgorzata Paprota dyrektor PFRON i reprezentantka Starosty Łęczyńskiego.

Osoby najbardziej zaangażowane w tegorocznej kampanii Kilometry Dobra otrzymali pamiątkowe serca dobroci przygotowane przez pracownię stolarską i plastyczną.

Szczególne podziękowanie skierowane zostało do Państwa Hanny i Wojciecha Adamskich, którzy związani są z Łęczyńskim Kołem od 30 lat. To im w udziale przypadło specjalne serce dobroci ( 1 egz.)

Wspólny poczęstunek zakończył uroczystość. Poczęstunek przygotowany został przez pracowników i rodziców.

Goście swoją obecność uwieńczyli wpisami do kroniki na pamiątkę wydarzenia.

 

Jubileusze to czas na rozmowy, pytania, pochwały, gratulacje, deklaracje na kontynuowanie współpracy, to wspomnienia dotyczące miejsca i chwili powstawania Warsztatu, to możliwość pokazania całego dorobku jaki został zdobyty, to ciągłe zabieganie o środki na planowaną inwestycje.

30 lat to kawał czasu, wdzięczna jestem losowi za piękne i trudne chwile. One pozwalały i pozwalają nam, ciągle iść do przodu i rozwijać się. Jestem wdzięczna Bogu i losowi za swoje ograniczenia, ponieważ one dawały mi i dają szansę na poprawę. Jestem wdzięczna za każde nowe wyzwanie, ponieważ ono buduje moją siłę i charakter. Popełniane błędy to cenne lekcje do odrabiania. Zarządy Kół, Komisji Rewizyjnej co cztery lata zmieniają się, przychodzą i odchodzą członkowie, jedni do wieczności, inni zmieniają miejsca zamieszkania a jeszcze inni szukają czegoś innego. Mimo wielu zmian jakie wprowadzane są w naszym ustawodawstwie ciągle dążymy do Celu Stowarzyszenia a jest to działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. Rozdział II art.4 Statutu PSONI.

Czasem światło w nas jest bliskie wygaśnięcia, lecz rozpala się na nowo dzięki przeżyciu wywołanemu przez jakiegoś człowieka. Droga, którą pokonuję, którą pokonujemy, którą idę – którą idziemy jest ciągłym wyzwaniem, na tej drodze Bóg mi stawiał i stawia wspaniałych ludzi dzięki którym wiele rzeczy niemożliwych zostało zrealizowanych, pamiętam o tych, którzy byli ze mną w trudnych chwilach, takich przez 30 lat trochę było. Czas leczy rany, nijako ma się mój żal i ból w stosunku do tego co przeszedł nasz Ojciec Niebieski. Wszystko składam w ręce Boże i Maryi.

Obecność wielu osób reprezentujących władze różnych szczebli niech stanie się krokiem milowym do realizacji celu jakim jest rozbudowa placówki o mieszkalnictwo i opiekę krótkoterminową. Pomoc jednej osobie nie zmieni świata, ale może zmienić świat dla jednej osoby.

Niech ta sentencja idzie z nami:

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

„ Pomagając innym, pomagasz i sobie” to zawołanie uczestnika warsztatu niech będzie nie tylko słowem ale i rzeczywistością. Prosimy ludzi otwartych na drugiego człowieka w potrzebie o pomoc.

Dziękujemy wszystkim obecnym za ciepłe słowa, nieobecnym za nadesłane listy gratulacyjne które były odczytywane w czasie trwania uroczystości.

„Nie ten przyjaciel, kto współczuje, a ten, kto pomaga” Thomas Fuller

Maria Lisek Zięba
 
 
STOPKA PROJEKT 2021

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: