BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 wrzesień 2020

Ponad 36 mln zł na realizację projektu „Aktywni niepełnosprawni”

W środę w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pt. Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych. Projekt pozwoli skuteczniej prowadzić w przyszłości działania na rzecz samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

„”To ważny etap budowanego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Projekt ma podnieść jakość i efektywność działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej. Chcemy wypracować jednakowe standardy rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, uwzględniając indywidualne potrzeby każdego uczestnika – podkreśla prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Projekt pt. Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych realizowany będzie wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dwoma partnerami społecznymi: Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Celem projektu jest wdrożenie nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających im możliwie samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Wartość projektu to ponad 36,2 mln zł, z czego 30,6 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W środowym spotkaniu uczestniczyli minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik,  prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz, a także prezes zarządu Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi Andrzej Markiewicz oraz prezes zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Monika Zima-Parjaszewska.

Źródło: www.pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: