BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 grudzień 2020

Poradnik na temat dostępności …

W celu ułatwienia koordynatorom ds. dostępności pełnienia ich funkcji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało Poradnik zawierający przydatne informacje pomagające w zrozumieniu problemów z  jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w spektrum autyzmu i z zaburzeniami psychicznymi.

Poradnik pokazuje również w jaki sposób można lepiej zorganizować przestrzeń publiczną, aby osoby z tego typu niepełnosprawnościami mogły samodzielnie z niej korzystać. Uzupełnieniem Poradnika w wersji pisemnej są video-poradniki.

Wszystkie powyższe materiały dostępne są na stronie internetowej Programu Dostępność Plus w zakładkach:  „Koordynatorzy dostępności” – Poradniki, „Multimedia” – Video – poradniki.

Ponadto informacja znalazła się w Aktualnościach na stronie internetowej Programu Dostępność Plus oraz na stronie głównej Ministerstwa.

Wydział Dostępności
 
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
dostepnosc.plus@mfipr.gov.pl
 
www.mfipr.gov.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: