BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 Maj 2011

Procedura ratyfikacji „Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych” rozpoczęta

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz) zakończyło opracowywanie analiz zgodności ustawodawstwa polskiego z postanowieniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, z 2006 roku. Na ich podstawie podjęta została decyzja o wszczęciu procedury ratyfikacji przez Polskę tej konwencji.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: