BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 Maj 2011

Projekt „Młodzież w działaniu”

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki w dniach 5 – 11 maja 2011 r. realizuje projekt pt. „Lublin Europejską Stolicą Kultury – dostępną dla wszystkich” w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.1. Wymiana Młodzieży.

Partnerami w projekcie są: organizacja EPeKa ze Słowenii oraz Słoweńskie Stowarzyszeni Studentów Niepełnosprawnych.

Projekt powstał z inicjatywy młodzieży z niepełnosprawnościami zrzeszonej przy LFOON – SW, chcącej wziąć aktywny udział w kształtowaniu przestrzeni kulturalnej Lublina – kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

W projekcie tym bierze udział ośmioosobowa grupa młodzieży niepełnosprawnej z Lublina oraz sześcioosobowa grupa studentów niepełnosprawnych ze Słowenii, z miasta Maribor, które w 2012 roku będzie Europejską Stolicą Kultury.

Celem wymiany jest zwrócenie uwagi władz Lublina na problem dostępności obiektów dla szeroko pojętych wydarzeń kulturalnych, związanych z przygotowaniami do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Metodami pracy mają być obserwacje własne uczestników oraz panele dyskusyjne a także dokumentacja fotograficzna. Końcowym etapem będzie przygotowanie raportu i informatora o dostępności Lublina dla osób niepełnosprawnych.

W logikę projektu wpisane jest spojrzenie na ideę Europejskiej Stolicy Kultury jako na wspólne dziedzictwo i dialog międzykulturowy.

Realizacja projektu będzie ważnym krokiem do urzeczywistnienia hasła ”Europa bez barier”.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: