BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 czerwiec 2011

Projekt „Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – Weź sprawy w swoje ręce.”

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) poszukuje osób z jednoczesnym poważnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób głuchoniewidomych, przy ich aktywnym udziale i z poszanowaniem ich potrzeb, możliwości i osobistych wyborów.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.mojapraca.org.pl.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: