BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 maj 2019

Projekt „Droga do samodzielności”

Fundacja Heros zaprasza osoby z różnymi niepełnosprawnościami do udziału w projekcie pn. „Droga do samodzielności”.


Uczestnicy projektu mogą skorzystać z:

• rehabilitacji ruchowej- kinezyterapia, fizykoterapia, masaże lecznicze;
• poradnictwa psychologicznego i psychoterapii;
• konsultacji z lekarzem psychiatrą;
• wsparcia trenera aktywności.

Adresatami projektu są osoby: 

• posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
• w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia),
• bezrobotne lub bierne zawodowo
• mieszkające na terenie województwa lubelskiego.

Udział w projekcie jest bezpłatny a Uczestnicy mogą ubiegać się z zwrot kosztów dojazdu.

Plakat projektu
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: telefonicznego pod numerem: 570 – 122 – 110 mailowego: fundacja@fundacjaheros.org
lub w biurze projektu w Lublinie przy ulicy Z. Krasińskiego 2/22 (boczna T. Zana).

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Paulina Uzdowska-Mazur
tel.: 570 122 110
email: paulina.uzdowska@fundacjaheros.org

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: