BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt Inkubator Włączenia Społecznego – zapraszamy na spotkania!

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim, realizuje projekt Inkubator Włączenia Społecznego.

logo Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej - przed napisem po lewej biały patykowaty ludzik niosący flage dwukolorową z dwóch pasów (biały na górze, niebieski na dole). Flaga rozciąga się nad napisem nazwy fundacji

Celem projektu jest wsparcie i upowszechnienie innowacyjnych pomysłów, które przyczynią się do rozwiązania problemów osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego. Inkubator, utworzony w ramach projektu, jest miejscem, gdzie każda osoba/instytucja mająca pomysł na innowację społeczną, może się zgłosić w celu uzyskania wsparcia i pomocy w rozwoju swojego pomysłu. Projekt zakłada dofinansowanie 60 innowacji społecznych oraz upowszechnienie 6 z nich. Maksymalna kwota grantu  na innowację wynosi 100 000 PLN.

 

Nabór wniosków na innowacyjne pomysły rozpocznie się w marcu 2021 roku.

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim zaprasza wszystkie organizacje zainteresowane projektem i pozyskaniem środków na innowacje na cykl spotkań „Śniadania przy innowacjach”, organizowanych online na platformie zoom.

plakat promujący spotkania animacyjno-inspiracyjne nazywane jako "Śniadanie przy innowacjach". Pod napisem logo Funduszu Europejskiego, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, flaga Uni Europejskiej - jako współfinansujących cykl spotkań. Po lewej stronie napisu okrągłe zdjęcie filiżanki na spodku z kawą i z kawałkiem dróżdżówki na drugim talerzyku. Nad zdjęciem loga partnerów, w prawym górnym rogu logo inkubatora właczenia społecznego czyli dłoń wskazująca w górę.

„Śniadania” są przeznaczone dla osób poszukujących inspiracji do innowacyjnych rozwiązań na rzecz grup wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na spotkania zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które działają w obszarze społecznym, reprezentujące NGO, JST, instytucje kultury, edukacji, MŚP, uczelnie, a nawet osoby indywidualne, które mają innowacyjny zmysł!

 

Obecnie prowadzone są zapisy na spotkanie na 23 lutego 2021 r. o godzinie 10.00 oraz na spotkania marcowe.

 

W programie spotkania m. in.:

  • „Inkubator Włączenia Społecznego” – informacje o projekcie
  • Możliwości uzyskania dofinansowania w ramach IWS
  • Innowacje społeczne – czym są i czego dotyczą
  • Dobre praktyki z zakresu innowacji społecznych
  • Warsztaty kreatywne dot. myślenia kreatywnego

 

W celu rejestracji na spotkanie należy przesłać imię i nazwisko uczestnika na e-mail: agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl.

 

informacja przekazana przez:

FRDL Podkarpacki Ośrodek
Samorządu Terytorialnego
Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów
www.frdl.rzeszow.pl

www.facebook.com/POST.Rzeszow

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: