BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 październik 2020

Projekt „Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości’’

LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY S.A. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie

GRUPA DOCELOWA
Projekt skierowany jest 60 do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej mieszkających na terenie województwa lubelskiego. Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), biernych zawodowo, ubogich osób pracujących, osób pracujących na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych, których wynagrodzenie nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ze wsparcia skorzystać mogą imigranci reemigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa.

W szczególności zapraszamy:
 osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
 kobiety,
 osoby z niepełnosprawnościami,
 osoby długotrwale bezrobotne,
 osoby o niskich kwalifikacjach

FORMY WSPARCIA
 Wsparcie szkoleniowo-doradcze, które przyczyni się do nabycia wiedzy i umiejętności
niezbędnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej;
 Szkolenie ABC przedsiębiorczości;
 Indywidualne wsparcie doradcze
 Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej maksymalnie w kwocie do
27 000 zł;
 Wsparcie pomostowe dla założonych działalności gospodarczych przez pierwsze 12 miesięcy
funkcjonowania w kwocie do 2100 zł/mc.

plakat projektu
TERMIN REALIZACJI Do 30.06.2022r.
WIĘCEJ INFORMACJI
www.lpnt.pl
 81 534 61 00 w.23 lub 506 971 270
 e-mail: parkrozwoju@lpnt.pl   
 biuro projektu: ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

Istnieje możliwość skorzystania z materiałów elektronicznych z możliwością powiększenia lub odwróconego kontrastu.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: