BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„Przyroda bez Barier”

5 maja przypada Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Oczywiście, dla każdego, nie tylko dla osób niepełnosprawnych, w pierwszej kolejności konieczne jest zaspokojenie podstawowych potrzeb, pozwalających przeżyć. Poprzestanie na zapewnieniu tylko warunków do przetrwania także byłoby formą dyskryminacji. Każdy ma prawo do samorealizacji, przyjaźni, pasji…

Znane jest pozytywne oddziaływanie przyrody na zdrowie i samopoczucie. Dlatego możliwość kontaktu z przyrodą osób niepełnosprawnych oraz turystyka dostępna dla wszystkich to ważne kwestie poruszane w całej Europie. Parki Narodowe i inne cenne przyrodniczo miejsca zaczynają wdrażać rozwiązania pozbawione barier. Jednak brakuje wytycznych dotyczących oceny warunków w terenie, umożliwiających rozpoczęcie działań i wprowadzanie korzystnych zmian.

W ramach międzynarodowego projektu “Przyroda bez Barier” opracowaliśmy podręczniki odpowiadające na dwa główne pytania:

  1. Jak przewodnicy i edukatorzy mogą poszerzyć swoją ofertę o zajęcia dla osób niepełnosprawnych?
  2. Jak przygotować lub zmodyfikować ścieżki przyrodnicze do samodzielnego korzystania przez osoby niepełnosprawne?

Wiele rozwiązań wspierających osoby niepełnosprawne służy wszystkim. Wielu z nas napotyka w życiu bariery, które nie powinny ograniczać nas ponad miarę. W miarę upływu czasu nie poruszamy się tak sprawnie, jak za młodu, słabnie słuch i wzrok. Rodzice z małymi dziećmi lub rekonwalescenci także odczuwają różne ograniczenia.

Aby zaprezentować wszystkim zainteresowanym rezultaty projektu i zachęcić do uwzględniania organizujemy webinarium, na które zapraszamy przewodników przyrodniczych, organizacje zrzeszające niepełnosprawnych, planistów terenów zielonych i wszystkich, którzy mogą skorzystać z porad zawartych w materiałach, które udostępniamy jako pliki PDF na stronie internetowej projektu.

Projekt „Przyroda bez Barier” (Nature without Barriers) jest dofinansowany przez program ERASMUS+ Unii Europejskiej

Nr projektu 2018-1-DE02-KA204-005222

 

Daj się zainspirować, podziel się wiedzą i doświadczeniami, pomóż tworzyć wizję przyrody bez barier!

Kiedy: 5 maja w godzinach 10.00 – 12.00

Gdzie: na platformie ZOOM

Link do webinarium: Łącze do webinarium

(Click here to join the meeting)

Każdy korzystający z tego linku może w nim uczestniczyć, o ile pozwolą na to warunki techniczne, np. liczba uczestników (limit przekracza 100, więc jest to mało prawdopodbne) lub jakość łącz internetowych.

Spotkanie będzie nagrywane.

W trakcie będzie możliwość zadawania pytań poprzez czat (pisemnie).

 

Zapraszamy serdecznie!

Stowarzyszenie Ekologiczne “Etna”

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: