BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 marzec 2021

przesiadka na wóżek inwalidzki z auta

Osoba niepełnosparwna przygotowuje się do przesiadki z miejsca kierowcy na wózek inwalidzki.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW