BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Wyniki otwartego konkursu ofert Nr DZR/1/PFRON/2021 na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Lista ofert rekomendowanych do dofinansowania

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: