BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 grudzień 2021

Ruszyły szkolenia grupy konsultacyjnej – Wspólna Sprawa

W ramach projektu Standardy Dostępności Kultury – Wspólna Sprawa rozpoczął się cykl szkoleń dla grupy konsultacyjnej, która będzie pracować nad stworzeniem standardów dostępności kultury dla miasta Lublin.

Grafika z kolorowymi kółkami zębatymi. Pod grafiką tekst: standardy dostępności kultury WSPÓLNA SPRAWA. U dołu pasek z logotypami partnerów.

Do tej pory odbyły się dwa szkolenia, które objęły temat aktów prawnych dotyczących dostępności, a przeprowadził je Dominik Szurgot (Stowarzyszenie “Otwieracz”). Pozostałe spotkania będą omawiały takie kwestie jak: savoir-vivre w kontakcie z osobą z niepełnosprawnością, samorzecznictwo, tworzenie dostępnych wydarzeń, monitorowanie i audytowanie dostępności oraz kompetencje liderskie.

Kadra szkoleniowa składa się ze specjalistów w swoich dziedzinach. To osoby o dużym doświadczeniu i wiedzy z danego obszaru, wśród prowadzących są tacy eksperci, jak: Monika Dubiel, konsultantka rozwiązań dedykowanych osobom z niepełnosprawnością wzroku, szerszej publiczności znana jako współprowadząca kanał VIP Team; Iza Sopalska-Rybak założycielka i prezeska Fundacji Kulawa Warszawa; Wioleta Jóźwiak, koordynatorka ds. dostępności Muzeum Historii Żydów Polskich, Członkini Zarządu Fundacji Akacja; Basia Pasterak i Olga Curzydło, koordynatorki dostępności w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie.

Grupa konsultacyjna składa się z osób z niepełnosprawnościami oraz przedstawicielek i przedstawicieli lubelskich organizacji pozarządowych. Wszyscy
zgłosili chęć udziału w projekcie na wcześniejszych etapach realizacji. Osoby z niepełnosprawnościami miały taką możliwość w trakcie badania grupy docelowej, natomiast organizacje społeczne zgłaszały się poprzez przygotowany w tym celu formularz.

Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków NOWE FIO.

Osoba do kontaktu:
Justyna Kazek – koordynatorka projektu
tel. 512 812 468

Galeria zdjęć:

Stowarzyszenie Otwieracz
e-mail: otwieracz.ngo@gmail.com
www.facebook.com/Otwieraczlublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: