BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 wrzesień 2020

Seminarium informacyjne

W dniu 29 września 2020 roku odbyło się seminarium „SZKOŁA DLA ŻYCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO– porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz o uniwersytetach ludowych”.

Celem działalności uniwersytetu ludowego jest przygotowanie człowieka do odpowiedzialnego funkcjonowania w stale zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Program wspierający uniwersytety ludowe ma szerokie oddziaływanie społeczne: od rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych młodych bezrobotnych osób, poprzez edukację i zapobieganie cyfrowemu wykluczeniu seniorów, zapobieganie wykluczeniu zawodowemu i walidację kwalifikacji, po kulturę ludową jako narzędzie budowy tożsamości lokalnej wspólnoty, kształtowanie postawy odpowiedzialności za „małe ojczyzny” i wychowywanie lokalnych liderów.

W seminarium wystąpili m.in.: Cezary Miżejewski Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) „Deinstytucjonalizacja usług społecznych szansą dla organizacji społecznych” oraz dr Andrzej Juros UMCS Lublin „Uniwersytety Ludowe szansą na edukację dorosłych -Program Wspierania Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030„.

Obecnie prowadzone są prace w zakresie tworzenia ram strategicznych deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych, dotyczą one przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „SOS – Silne Organizacje Socjalne” finansowanego przez NIW – CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) na lata 2018-2030. Organizatorem był Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, projekt realizuje Wspólnota Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS).

Fotogaleria

KAK

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: