BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 czerwiec 2021

Skorzystaj z rehabilitacji – Revita Arkadiusz Sałbut

Informujemy o możliwości korzystania z bezpłatnej rehabilitacji w placówce – Revita Arkadiusz Sałbut  przy ul. Głowackiego 35 w Lublinie. W ofercie leczenia: rehabilitacja ambulatoryjna, domowa oraz pocovidowa. Dodatkowo do końca tego roku w placówce realizowana  jest bezpłatna rehabilitacja dla osób z orzeczonym lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Nie ma konieczności posiadania skierowania. Usługa jest dostępna w ramach rządowego programu „Świadczenia medyczne NFZ dla osób niepełnosprawnych na lata 2020-2021”. Terminy oczekiwania w placówce są bardzo krótkie. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.revita-lublin.pl oraz pod numerem telefonu 81 444 66 60.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: