BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 czerwiec 2021

Spacer: Szlakiem różnorodności Lublina – z tłum. PJM

Inna Fundacja zaprasza jutro 12 czerwca 2021 roku (sobota) o godzinie 12:00 na spacer szlakiem różnorodności Lublina dostępny w języku migowym w ramach projektu „Nie wymigasz się od historii/herstorii”.

Czarno-białe zdjęcie przedstawia pomnij Józefa Czechowicza, w tle budynek Poczty Głównej. Na dole tekst na niebiesko-żółto-różowym tle: NIE WYMIGASZ SIĘ OD HISTORII/HERSTORII Spacer: Szlakiem różnorodności Lublina z piktogramem obrazującym tłumacza języka migowego

Lublin szczyci się mianem miasta inspiracji, bo jest od wieków tyglem kulturowym, miejscem wymiany idei, stykania się odmiennych perspektyw i sposobów życia. Otwartość i różnorodność zawsze była jego siłą, a pozycja ważnego, choć nieco peryferyjnego miasta dawała schronienie nieortodoksyjnym myślicielom, zbyt śmiałym działaczkom społecznym, awangardowym artystkom, pisarkom i pisarzom podejmującym odważne, a spychane na margines tematy. Historię Lublina tworzy zatem nie tylko dziedzictwo wielu wyznań, kultur i grup etnicznych, ale też parada postaci, w tym wielu niezwykle barwnych figur, chociaż niektóre z nich wcale nie chciały być tak postrzegane.

Wymieńmy tylko te najlepiej nam znane z kultury osoby – związki z miastem miały na przykład żołnierka-powstanka Anna Pustowójtówna, pisarki Narcyza Żmichowska – bezpruderyjna pionierka, założycielka pierwszej w Polsce organizacji kobiecej czy Maria Dąbrowska – krzewicielka postępowych idei społecznych, w końcu poeta-gej Józef Czechowicz, którego fascynacje erotyczne i zrodzone z nich teksty wciąż wywołują kontrowersje.

Wielość perspektyw, podważanie konwencji, odwaga i różnorodność doświadczeń tylko wzbogacają nasze patrzenie na świat, co tradycyjnie celebrują dzieła sztuki, ale też pochody mieszkanek i mieszkańców czy otwarte festiwale, takie jak Marsze Równości, Festiwal Open City czy Transeuropa sprzed kilku lat.

Zapraszamy do odkrywania bogactwa Lublina.

Projekt realizowany dzięki współfinansowaniu Wydziału Kultury UM Lublin.

Źródło: Inna Fundacja

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: