BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 luty 2018

Spotkania regionalne Rzecznika Praw Obywatelskich w województwie lubelskim i podlaskim 26 lutego – 2 marca 2018

Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar zaprasza na otwarte spotkania konsultacyjne w województwach lubelskim i podlaskim w dniach 27 lutego – 2 marca 2018 r. 

Na spotkaniach z Rzecznikiem Praw Obywatelskich będzie możliwość poruszenia tematów ważnych dla sektora pozarządowego, społeczeństwa obywatelskiego i mieszkańców regionu oraz rozmowy o prawach człowieka w praktyce – ich respektowaniu, problemach z realizacją, praktykach dyskryminacyjnych. Wspólnie podejmiemy próbę znalezienia rozwiązań zgłoszonych spraw.

Rejestracja na stronie: https://www.rpo.gov.pl/formularz/spotkania-regionalne-rpo-Lubelszczyzna-Podlasie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: