BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 marzec 2018

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych działających w sferze rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Tematem spotkania będzie problematyka związana ze zlecaniem zadań organizacjom pozarządowym, a w tym:
1. omówienie zasad otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
2. omówienie wzoru oferty i ogłoszenia konkursowego,
3. ankieta dot. wyboru zadań do ogłoszenia konkursowego (ze względu na ograniczoną wysokość środków w 2018 r., przedstawiciele organizacji zostaną poproszeni o wskazanie zadań dla nich priorytetowych).
4. dyskusja.

Ze względu na ograniczoną pojemność sali prosimy o zgłaszanie po jednym uczestniku z jednej organizacji, lub maks. dwóch uczestników w przypadku osób korzystających z pomocy przewodnika lub asystenta.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy janusz.iwanicki@lubelskie.pl do 30 marca br. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nazwę organizacji oraz dane do kontaktu z osobą (nr telefonu, adres mailowy). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: www.rops.lubelskie.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: