BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 marzec 2018

Spotkanie w sprawie projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w spotkaniu sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”.

Głównym celem projektu jest stworzenie w województwie lubelskim sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi poprzez doradztwo, terapię i działania z zakresu pomocy społecznej, kierującej się zasadą zachowania samodzielności osób z doświadczeniem psychiatrycznym.

Spotkanie sieci odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 12.00 w Hotelu Victoria w Lublinie, ul. Narutowicza 58/60, sala bankietowa (parter).

Projekt realizowany jest z partnerem z Niemiec PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband, dofinansowany ze środków Aktion Mensch e.V.

Więcej informacji o działaniach można przeczytać na stronie internetowej www.flop.lublin.pl

Miejsce spotkania:

Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58/60, sala bankietowa (parter)

Data spotkania: 27 marca 2018 r.
Cel spotkania:

Przedstawienie bieżących działań sieci wsparcia na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w woj. lubelskim. W skład sieci wejdą organizacje pozarządowe i grupy samopomocowe, które będą wspierane przez instytucje publiczne. W tym zakresie do udziału w partnerstwie został zaproszony Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Sieć stworzy wygodną platformę do współpracy profesjonalistów, osób chorujących, członków ich rodzin oraz będzie instrumentem wpływania na postawy społeczne wobec osób chorych psychicznie.

Program spotkania:
  1. Powitanie zaproszonych gości.

  2. Prezentacja: „Rehabilitacja psychiatryczna – cele, zadania i rodzaje” – dr hab. Beata Pawłowska, II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej w Lublinie.

  3. Dyskusja dot. udzielania wstępnych konsultacji dla klientów i członków ich rodzin oraz pracy grupy ekspertów z woj. lubelskiego. W ramach projektu eksperci przygotują raport nt. zdrowia psychicznego w regionie lubelskim oraz roli organizacji i inicjatyw społecznych w tym zakresie. W razie potrzeby grupa ekspertów będzie mogła zapraszać zewnętrznych prelegentów oraz zlecać opracowanie pisemnych analiz na potrzeby spotkań sieciowych.

  4. Wolne wnioski.

 

Katarzyna Barcikowska
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
ul. Krakowskie Przedmieście 53
20-067 Lublin
tel. stacjonarny: 81 533 12 17, 81 534 70 04;
kom. 791 306 086

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: