BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 czerwiec 2011

Stanowisko w sprawie zgodności polskiego prawa z Konwencją

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych przesłało do Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stanowisko w kwestii zgodności polskiego ustawodawstwa z postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.pfon.org.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: