BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

„Stawiamy na pracę” – bezpłatne szkolenie zawodowe i płatny staż

Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie „Stawiamy na pracę”, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.03.2024

Uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:

– stworzenie diagnozy potrzeb oraz indywidualnego planu działania

– indywidualne poradnictwo zawodowe i prawne

– warsztaty aktywizacji zawodowej

– pośrednictwo pracy

– wsparcie trenera pracy

W ramach uczestnictwa organizatorzy zapewniają m.in.:

– możliwość odbycia stażu zawodowego wraz z otrzymywaniem stypendium stażowego

– atrakcyjne szkolenia zawodowe i stypendium szkoleniowe

– podnoszenie kwalifikacji zawodowych

– zwrot kosztów dojazdu na oferowane formy wsparcia

– wsparcie w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

– posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim

– zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego

– nie uczestniczące obecnie w innych projektach o podobnej tematyce

– w wieku aktywności zawodowej i pozostające bez zatrudnienia

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Szczegółowe informacje w Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie: ul. Krochmalna 13/1, tel. 81 534 82 90, e-mail:praca@ffm.pl

Plakat promujący wydarzenie

Diana Machalska
www.praca.ffm.pl

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: