BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 marzec 2021

Szachowe MP kobiet i półfinały mężczyzn – słabowidzących i niewidomych 10-18.04.2021

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


Szachowych Mistrzostw Polski Kobiet Niewidomych i Słabowidzących w szachach Jastrzębia Góra 10-18 kwietnia 2021 r.

oraz

Półfinału Szachowych Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w szachach Jastrzębia Góra 10-18 kwietnia 2021 r.

Zawody są współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Organizatorami zawodów MP Kobiet Niewidomych i Słabowidzących jest Polski Związek Szachowy we współpracy ze Stowarzyszeniem Niewidomych i Słabowidzących „Syrenka”

Koordynatorem zawodów: Piotr Dukaczewski e-mail: p.dukaczewski@pzszach.pl tel. 509 606 021

Celem zawodów jest

 • Wyłonienie Szachowej Mistrzyni Polski Niewidomych i Słabowidzących.
 • Wyłonienie finalistów Szachowych Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących.
 • Popularyzacja szachów w środowisku osób niewidomych i słabowidzących.
 • Rozwijanie zainteresowania szachami jako formą spędzania czasu wolnego.

 

Termin i miejsce organizacji zawodów

Zawody rozegrane zostaną w Domu Wczasowym „VIS” www.visjastrzebia.pl przy ul. Królewska 13, 84-104 Jastrzębia Góra w dniach 10-18.04.2021 r.

przyjazd w dniu 10.04 pierwszy posiłek kolacja, odprawa techniczna w dniu przyjazdu o godz. 20.00, obecność obowiązkowa

Organizator zapewnia zakwaterowanie w pokojach dwu i trzyosobowych. Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju jednoosobowego za dopłatą wynoszącą 200,00 za cały pobyt. Liczba pokoi jednoosobowych jest ograniczona.

 

Warunki uczestnictwa w zawodach

W zawodach mogą uczestniczyć osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (organizator może dopuścić osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności) – potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub aktualnym orzeczeniem równoważnym.

Pierwszeństwo udziału mają osoby posiadające ranking ELO. Kryteriami decydującymi o zakwalifikowaniu do Mistrzostw Polski Kobiet i Półfinału Mężczyzn są: ranking ELO, ranking krajowy i kategoria szachowa.

 

System rozgrywek

 • turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund (kojarzenie komputerowe)
 • tempo gry 90’+30” (zegary elektroniczne)
 • w zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz kodeksu szachowego PZSzach
 • wszyscy zawodnicy muszą przywieźć ze sobą szachy brailowskie, wyłącznie takie będą dopuszczone do rozgrywek
 • zegary elektroniczne zapewnia organizator

 

Zgłoszenia na zawody

Zgłoszenia należy dokonać do koordynatora zawodów w terminie do 02.04.2021: e-mail: p.dukaczewski@pzszach.pl tel. 509 606 021.

W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię zawodniczki/zawodnika, stopień niepełnosprawności, ranking ELO, ranking krajowy i kategorię szachową. Każda zawodniczka zobowiązana jest do dostarczenia przed rozpoczęciem zawodów kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku. Ze względu na dofinansowanie imprezy ze środków publicznych warunkiem uczestnictwa w zawodach jest podpisanie zgody na przetwarzanie danych. Udział przewodników w imprezie jest możliwy jedynie po zaakceptowaniu przez  koordynatora. Odpłatność za pobyt przewodnika wynosi 250,00.

 

Finansowanie 

Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest wniesienie opłaty startowej w wysokości 150 zł od zawodniczki oraz opłaty rankingowej w wysokości 20 zł od zawodniczki płatnej gotówką u koordynatora w dniu przyjazdu.

Opłata startowa przeznaczona jest na nagrody finansowe i rzeczowe! Wszystkie zawodniczki otrzymają drobne upominki i gadżety.

Uwagi końcowe

 • zawodniczka przystępując do turnieju akceptuje obowiązujący regulamin.
 • organizator nie odpowiada za aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie zawodniczek.
 • PZSzach zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji komunikatu i regulaminu zawodów

http://pzszach.pl/category/strona-glowna/kalendarz/

 

Logo Poldkiego Związku Szachowego - biały orzeł w złotej koronie z planszą szachową na korpusie. Na planszy szachowej data utworzenia związku szachowego i czerwona szachowa figura wieży.

logo Stowarzyszenia Osób Słabowidzących i Niewidomych "Syrenka" - od litery N ochodzą gałęzie drzewa, a zamiast liści są czarne kontury białych serduszka w tym jedno czerwone

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: