BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Szkolenie z zakresu „Relacje pacjent – profesjonalista medyczny w komunikacji klinicznej”

Szkolenie z zakresu „Relacje pacjent – profesjonalista medyczny w komunikacji klinicznej”

Zapraszamy do zapoznania się z drugim szkoleniem z zakresu „Relacje pacjent – profesjonalista medyczny w komunikacji klinicznej” zrealizowanym w ramach projektu „Koalicja dla Zdrowia” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Szkolenie z udziałem dr Anny Ratajskiej, dr Małgorzaty Horodeńskiej, dr Agnieszki Nowakowskiej-Arendt, mgr Elizy Korwin-Piotrowskiej oraz red. Iwony Schymalli zawiera również zaaranżowane sytuacje w gabinecie lekarskim wraz ze szczegółową analizą prawidłowych i negatywnych postaw w komunikacji w relacji lekarz-pacjent.

Szkolenie można obejrzeć w dowolnej chwili, można je obejrzeć w części, w całości –Szkolenie ,,Relacja pacjent – profesjonalista medyczny w komunikacji klinicznej”

Igor Grzesiak

Wiceprezes Zarządu Fundacji

 Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

www.ippez.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: