BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 czerwiec 2020

Sztuka Osób Niepełnosprawnych – KONKURS

Do 30 września został przedłużony termin zgłaszania prac w tegorocznej edycji konkursu plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych.

Konkurs dedykowany jest uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej, niepełnosprawnym uczestnikom środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnym mieszkańcom domów pomocy społecznej.

Decyzja Funduszu jest konsekwencją trwającego w Polsce stanu epidemii. Choć większość placówek wznowiła zajęcia od 24 maja, to ze względu na nowe zasady funkcjonowania zarówno organizatorzy, jak i podopieczni placówek potrzebują więcej czasu na przygotowanie prac konkursowych.

– Zdajemy sobie sprawę, że przygotowanie prac plastycznych wymaga namysłu, dobrej atmosfery i odpowiedniego czasu realizacji. Nie bez znaczenia jest tu też wsparcie terapeutów i instruktorów. Wszystkim uczestnikom konkursu chcemy zapewnić równe szanse – wyjaśnia prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Organizowany od 2003 roku konkurs to największy przegląd twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Ubiegłoroczna edycja, której towarzyszyło hasło „Podróże moich marzeń”, zgromadziła prawie 2000 prac. Były one oceniane przez znanych i cenionych artystów plastyków, historyków sztuki i etnografów.

W tym roku tematem przewodnim  jest „Tajemnica mojej wyobraźni”. Prace są nagradzane w pięciu kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja oraz fotografia.

Źródło: www.pfron.org.pl/

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: