BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 wrzesień 2020

Trwa badanie CIOPPIB. Wypełnij ankietę

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie rozpoczęto projekt pn. „Opracowanie wirtualnego asystenta pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”, którego celem jest opracowanie aplikacji mobilnej wspomagającej te osoby podczas wykonywania pracy. W ramach tego projektu prowadzone są badania dotyczące określenia postaw wobec zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną wśród pracodawców oraz pracowników pełnosprawnych lub współpracowników tych osób.

Badania zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu e-ankiet, opracowanych na jego potrzeby.

Ankieta dla pracodawców lub ich przedstawicieli składa się z czterech części:

  • pytania ogólne dotyczące: wieku płci, miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia badanych oraz samego przedsiębiorstwa (wielkość przedsiębiorstwa, branża, sektor zatrudnienia),
  • pytania dotyczące osób z niepełnosprawnością w otoczeniu społecznym,
  • pytania dotyczące opinii o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • pytania dotyczące oceny pracy i kompetencji osób z niepełnosprawnością.

Ankieta dla pracowników pełnosprawnych lub współpracowników składa się z pięciu części:

  • pytania ogólne dotyczące: wieku płci, miejsca zamieszkania, poziomu wykształcenia badanych, sektora zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę oraz zajmowania stanowiska kierowniczego,
  • pytania dotyczące osób z niepełnosprawnością w otoczeniu społecznym,
  • pytania dotyczące osób z niepełnosprawnością w otoczeniu zawodowym,
  • pytania dotyczące opinii o zatrudnianiu i kompetencjach osób z niepełnosprawnościami,
  • pytania dotyczące zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Prowadzone badanie kwestionariuszowe jest anonimowe, a pytania nie naruszają godności osobistej badanego. Wypełnienie e-ankiety równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na udział w badaniu. Jego wyniki zostaną wykorzystane jedynie w celach naukowych oraz posłużą do opracowania aplikacji pn. „Wirtualny asystent”.

Wypełnij ankietę dla pracodawców lub ich przedstawicieli!

Jesteś pracownikiem lub współpracownikiem? Wypełnij ankietę!

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: