BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 wrzesień 2021

„Uczymy się tolerancji” i „Moja wizyta u ginekologa” – nowe publikacje w tekście łatwym do czytania i rozumienia

Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej pojawiły się dwie bardzo ważne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną publikacje.Klaudia Majewska i Aleksandra Kwiecień przygotowały materiały edukacyjne/ćwiczeniowe w tekście łatwym do czytania i rozumienia. Tematem opracowań są: tolerancja i wizyta u ginekologa.

 

Materiały zostały opracowane zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, opracowano je w ramach zadania zleconego i dofinansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Czytam i wiem – tekst łatwy do czytania i zrozumienia w szkole. Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wersji łatwej do czytania i zrozumienia, instrukcji dotyczącej ich tworzenia i wykorzystania w pracy z uczniami oraz rekomendacji dotyczących wdrożenia rozwiązań w praktykę szkolną”.

 

Publikacje można pobrać ze strony:

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: