BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 październik 2020

Ulotka dotycząca ustawy o zapewnianiu dostępności

20 września 2020 r. minął rok od wejścia w życie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przepisy zawarte w tej regulacji mają na celu stworzyć osobom ze szczególnymi potrzebami, czyli głównie osobom z niepełnosprawnościami, czy seniorom warunki do bardziej samodzielnego i komfortowego korzystania m.in. z budynków i usług administracji publicznej. Aby tak się stało, konieczne jest zaangażowanie podmiotów zobowiązanych ustawą do konsekwentnego wdrażania jej przepisów i podejmowania starań o zwiększanie dostępności.  Dlatego przygotowaliśmy ulotkę skierowaną do jednostek samorządu terytorialnego (JST) jako odpowiedzialnych za nadzór na wieloma podmiotami publicznymi, wskazującą istotniejsze przepisy ustawy i wynikające z niej obowiązki pod stronie JST i podmiotów publicznych działających na ich terenie.  

 

Polecamy także śledzenie naszej strony internetowej, gdzie mogą Państwo pogłębić wiedzę na temat  samej ustawy, a także inicjatyw realizowanych w Programie Dostępność Plus.

Program_Dostepnosc_Plus_ulotka

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
dostepnosc.plus@mfipr.gov.pl
 
www.mfipr.gov.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: