BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 czerwiec 2020

Usługi Asystenta osoby niepełnosprawnej

Mieszkańcy Lublina mogą starać się o przyznanie usług Asystenta osoby niepełnosprawnej ‒ Miasto zapewnia taką możliwość już po raz ósmy. W ramach bieżącej edycji miejskiego Programu Działań na Rzecz Niepełnosprawnych przewidziano co najmniej 5600 godzin pomocy.

‒ Byliśmy jednym z pierwszych miast, które wprowadziło do swej oferty pomocowej tego rodzaju usługi. Pilotaż naszego miejskiego projektu miał miejsce już w latach 2013-2014 i pokazał, że zadanie to odpowiada zarówno oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami, jak i wynikom diagnozy potrzeb dokonanej przez lubelskie organizacje pozarządowe. Dla porównania, rządowy program dotyczący usług asystenckich realizowany jest dopiero od ubiegłego roku. Głównym założeniem naszego projektu jest to, że Asystent towarzyszy, wspiera, ale nie wyręcza, czyli korzystanie z jego usług to krok do samodzielności i lepszej jakości życia dla naszych mieszkańców z niepełnosprawnościami – mówi Monika LipińskaZastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Pomoc Asystenta osoby niepełnosprawnej może obejmować np. towarzyszenie przy załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz realizacji zainteresowań i pasji. Asystent może pomagać w przemieszczaniu się do miejsc pracy, nauki, rehabilitacji, terapii, leczenia, kultu religijnego czy przy odbywaniu kursów i szkoleń. Zadaniem asystenta jest również wspieranie osoby z niepełnosprawnością w uzyskaniu pomocy w ramach dostępnych w Lublinie różnych form świadczeń.

Realizacja usług asystenta osoby niepełnosprawnej zlecana jest lubelskim organizacjom pozarządowym. W tym roku w drodze konkursu wyłoniono dwie z nich ‒ Fundację Fuga Mundi oraz Polski Związek Niewidomych. Osoby zainteresowane tą formą pomocy powinny zgłosić się bezpośrednio do organizacji.

Szczegółowe informacje związane z realizacją projektu Asystent osoby niepełnosprawnej można uzyskać:

  • w Wydziale ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin, ul. Diamentowa 2, tel. 81 466 30 80, ion@lublin.eu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
  • bezpośrednich u realizatorów projektu, tj. Fundacji Fuga Mundi, ul. Hutnicza 20B, tel. 81 534 26 01, e-mail: ffm@ffm.pl, w godzinach od  9.00 do 16.00 oraz Polskim Związku Niewidomych Okręg Lubelski, Al. Józefa Piłsudskiego 17, tel: 81 441 53 25 oraz  81 441 53 26, pzn.lublin@wp.pl, w godzinach od 7.15 do 15.00.

Źródło: lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni/

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: