BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 październik 2021

VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami w dniu 23 października

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz Rada Programowa Kongresu serdecznie zaprasza do udziału w VII Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami „Mamy prawo do niezależnego życia. Nie możemy dłużej czekać!”, który odbędzie się 23 października 2021 r. o godz. 10:00 w trybie zdalnym.

Wiodący temat VII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, znajdzie swoje odbicie w deinstytucjonalizacji – obszarze, który poddawany jest dyskusjom nie tylko w środowisku osób z niepełnosprawnościami ale także wśród ich rodziców i sojuszników. Argumenty, że nie ma innej drogi do prawdziwie niezależnego życia konfrontowane są z tradycyjnym spojrzeniem na system wsparcia i jego możliwości. Zmiany świadomościowe i demograficzne sprawiają, iż deinstytucjonalizacja staje się tematem, którego nie da się pominąć, a dzisiejsze błędy i zaniechania odbiją się negatywnie na kolejnych pokoleniach.

Tegoroczny Kongres, będzie doskonałą okazją do zaprezentowania punktów widzenia osób reprezentujących różne środowiska. Istotne będzie zogniskowanie szczególnej uwagi na spostrzeżenia grupy osób z niepełnosprawnościami – której to temat dotyczy bezpośrednio, a jednocześnie, której głosy są wciąż mało słyszalne.

Wydarzenie posiada zdjęcie w tle. W lewym, górnym rogu znajduje się następująca informacja zapisana zielonym kolorem: wydarzenie online, 23 październik 2021. Obok tej informacji umieszczona jest zielona, czterolistna koniczyna. Na białym tle umieszczony jest brązowy napis: VII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, a pod nim zielonym kolorem podtytuł: "Mamy prawo do niezależnego życia. Nie możemy dłużej czekać!". W dolnej części widnieje informacja: Konwenty tematyczne Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. W lewym dolnym rogu umieszone są następujące loga: Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Kongres Osób z niepełnosprawnościami, Konwent Regiionalny Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. W dolnym, prawym rogu umieszczony jest szary mikrofon

Program Kongresu

Uczestnicy dwóch paneli dyskusyjnych postarają się odpowiedzieć na pytania:
1. Strategia deinstytucjonalizacji – czy możemy czekać na rozwiązania systemowe do 2035 roku?
2. Jak nowe rozwiązania planowane w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, będą wspierać proces deinstytucjonalizacji?

Spotkanie rozpocznie się od przedstawienia relacji z konwentów regionalnych/tematycznych, a w drugiej części Kongresu uczestnicy zostaną zaproszeni do aktywnego udziału w dwóch sesjach tematycznych zaproponowanych przez młodych ludzi:
1. Rynek pracy – otwarty czy chroniony? Jaki model powinno wspierać państwo na rzecz niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami w Polsce?
2. Wizerunek osób z niepełnosprawnościami w mediach a niezależne życie.

Pragniemy przypomnieć, iż od 2015 r. spotykamy się na Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami po to, by domagać się rzeczywistego, równego traktowania. Gwarantuje nam to Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Mimo to, nasze prawo do godnego i niezależnego życia w wielu obszarach nie jest realizowane!
Razem możemy więcej.

Do zobaczenia na Kongresie!

Organizatorami Kongresu są: Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami oraz Rada Programowa Kongresu. Kontakt: biuro@pfon.org.

Udostępniamy link do wydarzenia na Facebooku.

 

Aleksander Waszkielewicz
Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami (Fronia), Prezes Zarządu
Rada Programowa Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, Członek

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: