BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 grudzień 2020

„Wiara i rozum”

Wiara i rozum pod takim hasłem odbył się on laine „IX Ogólnopolski Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych „fART” w Bydgoszczy. 

Organizator festiwalu Fundacja „Wiatrak”, organizacja pożytku publicznego, której główną ideą jest wprowadzanie w życie nauki św. Jana Pawła II, która mówi o rozwoju człowieka na czterech płaszczyznach: fizycznej, psychicznej, intelektualnej i duchowej. 

Plakat festiwalu. Na środku znajdują się dwa białe skrzydła a pod spodem napis wiara i rozum

Hasło festiwalowe to inspiracja do słów naszego wielkiego Polaka Jana Pawła II. 

„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”.

W festiwalu osoby niepełnosprawne prezentowały prace – w siedmiu kategoriach: teatr, taniec, muzyka, rękodzieło, plastyka, fotografia i twórczość literacka. W festiwalu wzięło udział 642 uczestników. 

na zdjęciu jest Małgorzata Kozioł przy mikrofonie
P. Małgorzata Kozioł dyr. programowy festiwalu 

Cel festiwalu to pokazywanie jak można kruszyć/łamać bariery, przezwyciężać zahamowania, tworzyć klimat wzajemnej akceptacji i zrozumienia, kształtowanie społecznej wrażliwości dla różnych form aktywności twórczej osób niepełnosprawnych. 

Podsumowanie IX edycji Festiwalu „fART” odbyło się podczas uroczystej Gali Konkursowej, 26 listopada w Filharmonii Pomorskiej, tegoroczny festiwal z uwagi na panującą pandemię nie mógł odbyć się na żywo na scenie by wspólnie grać i śpiewać. Nowe technologie cyfrowe pozwoliły wszystkim uczestnikom spotkać się online. 

Prace nadal można podziwiać wchodząc na strony Fundacji. 
Jury przyznało nagrody główne,14 wyróżnień specjalnych, 27 wyróżnień oraz nagrodę Grand Prix Festiwalu „Fart”. 

Do IX festiwalu zgłoszono prace z różnych dziedzin sztuki: 

– Plastyka – 202 osoby 188 prac;

– Rękodzieło – 195 osób 195 prac;

– Teatr – 58 osób 7 przedstawień;

– Taniec – 43 osoby 7 prezentacji;

– Utwór literacki – 49 osób 49 tekstów;

– Muzyka – 79 osób 32 utwory;

– Fotografia – 17 osób 17 zdjęć.

Statuetki dla zwycięzców przeglądu teatralnego


Nagrodę główną w kategorii TEATR otrzymał Zespół teatralny Figiel z WTZ Janowica PSONI Łęczna w składzie


Magdalena Kanadys,
 Milejów
Dominik Leus, Puchaczów 
Dawid Mazur, Milejów 
Justyna Wójcik, Łęczna 
Tadeusz Lisek, Łęczna 
Katarzyna Piasecka, Łęczna 
Waldemar Bronisz, Cyców 
Magda Porębska, Łęczna 
Jolanta Forysiuk, Cyców 
Katarzyna Kozdra, Cyców 

Nagrodzony spektakl pt. „Stworzenie świata” nawiązuje do mitycznych i biblijnych momentów stworzenia świata, roślin, zwierząt oraz człowieka. Pokazuje także walkę dobra ze złem, poprzez ludzką słabość do grzech. 

Grand Prix festiwalu przyznane zostało w kategorii twórczość literacka i otrzymał ją pan Jan Polit z Hrubieszowa. 

MUZYKA– Stowarzyszenie Niebieskie Serducho w Strzelnie 
UTWÓR LITERACK – Bernadetta Suchocka, Kostrzyn nad Odrą 
FOTOGRAFIA – Jakub Grzeszkowiak, Głów 
PLASTYKA – Karolina Kaczor, Grudzi 
RĘKODZIEŁO – Feliks Gerc, Toruń 
TANIEC – Kujawko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a 

Placówka otrzymała pamiątkową statuetkę a uczestnicy zespołu podziękowania i upominki . 

Dziękujemy dyrektorowi Fundacji ”Wiatrak” ks. Tomaszowi Klafetce za możliwość udziału w festiwalu a pani dyrektor Małgorzacie Kozioł za kontakt i piękne słowa podczas prowadzenia online. 

Dziękujemy i wierzymy, że w 2021 roku będziemy mogli spotkać się z Państwem i zaprezentować na „żywo”. 

„Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać”. Jan Paweł II 

Na długim stole są prace artystyczne osób z niepełnosprawnościami

Fundacja „Wiatrak” to organizacja pożytku publicznego, której główną ideą jest wprowadzanie w życie nauki św. Jana Pawła II, która mówi o rozwoju człowieka na czterech płaszczyznach: fizycznej, psychicznej, intelektualnej i duchowej. W „Wiatraku” każda osoba, niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy sytuacji życiowej, może poszerzać swoją wiedzę, rozwijać talenty oraz odkrywać radość płynącą z bycia darem dla drugiego człowiek 

Misją „Wiatraka” jest wspieranie osoby ludzkiej na wszystkich etapach i stanach jej życia, aby z pomocą św. Jana Pawła II i św. Matki Teresy z Kalkuty, osiągnęła pełnię szczęścia w odkrywaniu godności oraz dojrzałym i odpowiedzialnym darze dla drugiego człowieka. 

 
Maria Lisek Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: