BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 styczeń 2017

Włączanie – bezpłatne szkolenia dla osób niepełnosprawnych

Od 01.01.2017 wystartował projekt „Włączenie”, skierowany do osób niepełnosprawnych, niepracujących, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego. Realizuje go w firma Consultor Sp. z o. o. Jest to projekt mający na celu aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

plakat_WŁĄCZENIE

Osoby, które wezmą w nim udział będą mogły skorzystać z usług doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń podnoszących kwalifikacje oraz płatnych staży. Oprócz wysokich stypendiów stażowych oferowane są również stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, materiały szkoleniowe, profesjonalna kadra szkoleniowa oraz wyżywienie i serwis kawowy.

Każdy z uczestników będzie objęty wsparciem trenera zatrudnienia wspieranego, który będzie motywował ich do dalszych działań, monitorował adaptację w miejscu pracy, pomagał rozwiązywać problemy różnych sfer życia.

Dostępne szkolenia to: cukiernik z egzaminem czeladniczym, kucharz z egzaminem czeladniczym, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i elementami fakturowania lub przedstawiciel handlowy-medyczny lub telemarketer, specjalista ds. funduszy Unii Europejskiej, dozorca/pracownik ochrony bez licencji. Po udziale w szkoleniu uczestnicy skorzystają z 3-miesięcznych staży, natomiast część, która nie będzie potrzebowała szkolenia, zostanie skierowana od razu na 4-miesięczny straż.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 519 323 388 lub 883 331 436.

Karolina Żarnowska

Trener Zatrudnienia Wspieranego

Tel. 519 323 388

Consultor Sp. z o. o.

ul. Droga Męczenników Majdanka 74

20-325 Lublin

Tel. 81 745 41 91

www.wlaczenie.consultor.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: