BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 sierpień 2021

Wydarzenie muzyczne pt. „Twoja twarz brzmi znajomo”

„Twoja twarz brzmi znajomo” Uczestnicy ŚDS w Modryniu pomagają!

Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu we współpracy z Urzędem Gminy Mircze, oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mirczu, zaprasza na wydarzenie muzyczne pt. „Twoja twarz brzmi znajomo” Uczestnicy ŚDS w Modryniu pomagają!. Gminny Ośrodek Kultury 5 sierpnia godzina 11:00. Uczestnicy ŚDM zaprezentują kreacje sceniczne różnych artystów. W czasie wystąpień będzie można zasilić puszki których zawartość zostanie przeznaczona na ratowanie serduszek FRANIA RUSIELEWICZA.

Plakat „Twoja twarz brzmi znajomo”

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: