BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 marzec 2021

„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do  pracy”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy pomocy firmy MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp. k. i Krajowej Izby Gospodarczej realizuje  usługę kompleksowej rehabilitacji w ramach projektu pn.: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do  pracy” nr POWR.02.06.00-0000057/17.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji, ułatwiającej osobom niepełnosprawnym podejmowanie aktywności społecznej, zawodowej oraz zatrudnienie/powrót na otwartym rynku pracy. Rehabilitacja kompleksowa prowadzona w ramach przyjętego modelu obejmuje szerokie wsparcie w powrocie do zdrowia, uzyskanie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych.

Projekt skierowany jest do:

*osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia /rehabilitacji szpitalnej;
*osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania
*osoby z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej.

Informacje o projekcie dostępne są również na stronach internetowych projektu:

 https://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/

oraz

Bezpłatna rehabilitacja dla niepełnosprawnych

Osoby do kontaktu odpowiedzialne za Projekt:

 

Anna Węgielska, +48 22 162 78 48, anna.wegielska@akademiamddp.pl

Edyta Świderska, +48 22 162 78 21, 885 808 488, edyta.swiderska@akademiamddp.pl

Izabela Opęchowska, +48 22 211 20 90, +48 887 287 133, izabela.opechowska@akademiamddp.pl

 

Izabela Opęchowska

Kierownik projektów

MDDP spółka akcyjna
Akademia Biznesu sp. k.

Browary Warszawskie, Biura „Przy Warzelni”

ul. Grzybowska 56 | 00-844 Warszawa

tel. +48 887287133 | fax +48 22 211 20 90

izabela.opechowska@akademiamddp.pl | www.akademiamddp.pl

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z informacjami o projekcie, a być może też do skorzystania z jego oferty wszystkie osoby niepełnosprawne!

Nadesłał Zygmunt Marek Miszczak

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: