BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 czerwiec 2011

XV Lubelskie Spotkania Naukowe odbędą się 9-11 czerwca 2011 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

W dniu 11 czerwca o godz. 10.30 Artur Kochański zaprasza osoby, które przebyły kryzys psychiczny, rodziny tych osób oraz wszystkich zajmujących się zawodowo pomocą tym osobom. Sesję rozpoczną wystąpienia osoby chorującej, przedstawiciela rodzin oraz lekarza. Po wystąpieniach będzie czas na dialog wszystkich zaangażowanych stron na temat prawdziwych problemów zdrowienia i życia z chorobą.

Udział dla wszystkich w tej sesji jest bezpłatny.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.lubelskiespotkanianaukowe.pl.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: