BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 wrzesień 2020

XVII Edycja Konkursu „Otwarte Drzwi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie oraz projekty kół naukowych dotyczące niepełnosprawności.

W konkursie zostaną uwzględnione prace, których obszar badawczy obejmuje zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

Prace należy przesyłać do 15 października 2020 r.

Więcej informacji znaleźć można pod adresem: http://otwartedrzwi.pfron.org.pl/ogloszenie-xvii-konkursu-otwarte-drzwi/

Źródło: niepelnosprawni.gov.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: