BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Sport powrót
9 kwiecień 2021

Zajęcia z tenisa ziemnego dla osób niewidomych i słabowidzących

Brakuje Ci ruchu? Masz dość czterech ścian? Chcesz poznać nową dyscyplinę sportu? – każdy powód jest dobry, by zacząć przygodę z tenisem ziemnym. To sport dla każdego! Dlatego Fundacja Widzimy Inaczej zaprasza osoby z dysfunkcją wzroku do udziału w projekcie „Akademia Tenisa dla Niewidomych i Słabowidzących” (ATNiS). Tu, pod okiem doświadczonych trenerów, będzie można nauczyć się grać w blind tenisa, zadbać o kondycję fizyczną i otrzymać solidną porcję endorfin.

Do ATNiS mogą zgłosić się mieszkańcy województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny, treningi odbywać się będą na terenie ww. województw. W zajęciach mogą uczestniczyć dorośli, ale także dzieci i młodzież.

By wstąpić do Akademii, należy wypełnić formularz dostępny na stronie Fundacji Widzimy Inaczej, a następnie przesłać go mailowo, listownie lub bezpośrednio do organizatora (Fundacja Widzimy Inaczej, ul. Anielewicza 18/31, 01-032 Warszawa, e-mail: biuro@widzimyinaczej.org.pl). O naborze decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Adepci Akademii w ramach projektu będą mieli zapewnione:

– treningi blind tenisa,

– treningi ogólnorozwojowe,

– indywidualne konsultacje z fizjoterapeutą,

– indywidualne konsultacje z dietetykiem (tylko dla dorosłych uczestników),

– sprzęt i miejsce do gry,

– opiekę trenerów,

– wsparcie asystentów (wolontariuszy), którzy pomogą np. w przemieszczaniu się po obiekcie sportowym, zbieraniu piłek czy dotarciu na kort lub przystanek,

– Indywidualne Plany Działania.

Wymagane kryteria: 

– aktualne orzeczenie o niepełnosprawności narządu wzroku (w przypadku osób dorosłych – stopień znaczny lub umiarkowany),

– brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych,

– w przypadku osób poniżej 18 r.ż. wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,

– zaangażowanie i czas niezbędny do regularnych treningów.

Projekt będzie trwał do 31 marca 2022 r.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Maksymilian Markuszewski – tel. 507298270.

Do zobaczenia na korcie!

Zadanie „Akademia Tenisa dla Niewidomych i Słabowidzących” jest współfinansowane ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosparwnych w skrócie PFRON

Logo pomarańczowo czarne napis - Fundacja Widzimy Inaczej. Po słowie Fundacja pomarańczowa grafika konturowa otwartego oka. Litera e jest zapisana odwtornie w słowie inaczej. Logo ATNIS. Akadcemii Tenisa Niewidomych i Słabowidzących. Literę i stanowi zółta rakieta tenisowa z czarną rączką.

 

informacja przekazana przez: Fundacje Widzimy Inaczej

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: