BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 kwiecień 2021

Zamość – Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Pawłem Wdówikiem w ramach obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami

Miasto Zamość oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, serdecznie zapraszają przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Panem Pawłem Wdówikiem.

Głównym tematem spotkania organizowanego w ramach Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami będzie omówienie korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z wdrażania przyjętej przez Radę Ministrów Strategii na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030.

W imieniu organizatorów:

Maria Król                                                                                    Andrzej Wnuk

Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia „Krok za krokiem”       Prezydent Miasta Zamość

Zachęcamy do udziału w spotkaniu

Spotkanie będzie przeprowadzone w formie spotkania on-line, która odbędzie się 4 maja w godzinach od 11:00 do 13:00.

Zgłoszenie swojego udziału, najpóźniej do dnia 30.04.2021 r. za pomocą karty zgłoszeniowej

Osobą do kontaktu w sprawie spotkania jest:
Kamil Kabasiński – kamil.kabasiński@gmail.com | +48 608 247 039

Pliki do pobrania na stronie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za Krokiem” w Zamościu:

Zaproszenie,Karta Zgłoszeniowa ,Informacja o Strategii 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: